Nejnovější TOP inzerce


Srážky ze mzdy

sponzorované odkazy

Srážky ze mzdy. Srážky ze mzdy lze provést jen na základě dohody o srážkách ze mzdy. Jinak může zaměstnavatel srazit ze mzdy jen a) zálohu na daň z příjmů fyzických osob, b) pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné veřejného zdravotního pojištění, c) zálohu na mzdu, kterou je zaměstnanec povinen vrátit proto, že nebyly splněny podmínky pro přiznání této mzdy, d) částky postižené výkonem rozhodnutí nařízeným soudem, správním úřadem nebo orgánem zmocněným k tomu zákonem, e) nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady, f) náborové a jiné příspěvky, které byly zaměstnanci vyplaceny v náboru a které je zaměstnanec povinen podle právních předpisů vrátit, g) náhradu mzdy za dovolenou na zotavenou, na niž zaměstnanec ztratil nárok, popřípadě na niž mu nárok nevznikl, h) přeplatky na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a státní sociální podpory a neprávem přijaté částky dávek sociálního zabezpečení, pokud je zaměstnanec povinen tyto přeplatky a neprávem přijaté částky vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů. (2) Pro srážky z odměny za pracovní pohotovost a z náhrady mzdy platí obdobně odstavec 1. (3) Pořadí srážek ze mzdy stanoví vláda nařízením.

WWW: http://www.zdarma-bazar.cz/pr-clanky


Sdílet inzerát na facebooku Sdílet článek na Facebooku (nové)


Přidat článekVložit komentář k článku (počet komentářů: 0)Další podobné články: