Nejnovější TOP inzerce


Výkon jiné výdělečné činnosti

sponzorované odkazy

Výkon jiné výdělečné činnosti. Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, v něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. (2) Zaměstnavatel může udělený souhlas písemně odvolat. V písemném odvolání souhlasu je zaměstnavatel povinen uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů. (3) Omezení stanovené v odstavci 1 se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. (4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak 20).

WWW: http://www.zdarma-bazar.cz/pr-clanky


Sdílet inzerát na facebooku Sdílet článek na Facebooku (nové)


Přidat článekVložit komentář k článku (počet komentářů: 0)Další podobné články: