Nejnovější TOP inzerce


Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců

sponzorované odkazy

Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců. Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni zejména a) řídit a kontrolovat práci a pravidelně hodnotit poměr zaměstnanců k práci a k pracovnímu kolektivu a jejich pracovní výsledky, b) v zájmu zvyšování produktivity práce co nejlépe organizovat práci a dbát, aby výroba odpovídala podle hospodářských a technických možností požadavkům technickoekonomického rozvoje, c) vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, d) zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle mzdových předpisů a kolektivních smluv, popřípadě vnitřních mzdových předpisů nebo pracovních smluv, a diferencovat mzdu zaměstnanců podle jejich výkonnosti a zásluh o konečné výsledky práce, e) vytvářet příznivé podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců a pro uspokojování jejich kulturních a sociálních potřeb, f) zabezpečovat dodržování právních a jiných předpisů, zejména vést zaměstnance k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativu a pracovní úsilí, zajišťovat, aby nedocházelo k porušování pracovní kázně a k neplnění povinností, g) zabezpečovat přijetí včasných a účinných opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.

WWW: http://www.zdarma-bazar.cz/pr-clanky


Sdílet inzerát na facebooku Sdílet článek na Facebooku (nové)


Přidat článekVložit komentář k článku (počet komentářů: 0)Další podobné články: