Nejnovější TOP inzerce


Poradna - Byty, nemovitosti


Novinky

Údaje katastru nemovitostí 03.01.2014


Co jsou to Závazné údaje katastru nemovitostí. Pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou to parcelní číslo, geometrické určení...
Novinky

Co je to Stavební spořitelna 03.01.2014


Co je to Stavební spořitelna. Je samostatný peněžní ústav, který nemůže s vklady klientů podnikat ani provádět spekulativní obchody, vklady musí ukládat u spolehlivých...
Novinky

Společné jmění manželů 03.01.2014


Společné jmění manželů (SJM). Majetek nabytý některým z manželů za trvání manželství, který manželé vlastní každý jednou polovinou, s výjimkou majetku získaného...
Novinky

Co je to Smlouva o převodu 03.01.2014


Co je to Smlouva o převodu. Smlouva mezi převádějícím a nabyvatelem za účelem převodu, nabytí. Musí mít pro nemovitosti písemnou formu a musí obsahovat identifikaci...
Novinky

Co je to Pronájem 03.01.2014


Co je to Pronájem. Na základě nájemní smlouvy pronajímatel přenechává za úplatu nájemci bytovou jednotku, nebytovou jednotku či nemovitost do užívání (např. byt v osobním...
Novinky

Co je to Sdružení vlastníků jednotek (SVJ) 03.01.2014


Co je to Sdružení vlastníků jednotek (SVJ). Právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami...
Novinky

Co je to Nemovitost 03.01.2014


Co je to Nemovitost. Pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem (Občanský zákoník). Předmětem katastru nemovitostí jsou všechny pozemky, vybrané nadzemní budovy spojené...
Novinky

Co je to Plomba 03.01.2014


Co je to Plomba. Zapsané právní vztahy a další práva uvedená na listu vlastnictví jsou dotčeny změnou právních vztahů, jsou vyznačeny písmenem P před označením nemovitosti v...
Novinky

Co je to Pozemek 03.01.2014


Co je to Pozemek. Je individualizovaná část zemského povrchu, bez ohledu na substrát (zemědělská půda, zastavěná plocha, vodní toky apod.) a je to část zemského povrchu...
Novinky

Návrh na vklad do katastru nemovitostí 03.01.2014


Co je to Návrh na vklad do katastru nemovitostí. Žádost prodávajícího a kupujícího, převádějícího a nabyvatele, směřovaná katastrálnímu úřadu, aby na základě...