Nejnovější TOP inzerce

Přidat inzerát zdarma, podat inzerát, bezplatně inzerovat na bazar


Upozornění k inzerci: nevkládejte jeden a ten samý inzerát do více kategorií, pouze do jedné kam patří. V opačném případě budete zablokováni. Nepište inzeráty velkými písmeny, za čárkou, tečkou dělejte mezery. Pokud chcete inzerát zviditelnit, TOPujte ho.Prosím, zkontrolujte následující položky:
nebo

Vložit fotografie (můžete nahrát až 6 fotografií) Vložit video


K inzerátu můžete vložit i video z YouTube. Do kolonky vložte odkaz na video.

Pokud heslo nevyplníte, automaticky Vám ho vygenerujeme.Přepište z obrázku bezpečnostní kód.


Pozn.: běžná inzerce je zcela zdarma, pouze některé komerční nabídky práce a služeb však mohou být zpoplatněny aktivační SMS v hodnotě 50 Kč včetně DPH.

Souhlasím s obch. podmínkami a potvrzuji, že jsem plnoletá osoba. Také souhlasím s užitím mých osobních údajů službou zdarma-bazar.cz v souladu s právními předpisy.


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Podmínky využívání služeb serveru zdarma-bazar.cz

1. zdarma-bazar.cz je inzertní server provozovaný Profi Holding a.s. Spisová značka: B 10090 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, IČ: 28565738, DIČ:CZ28565738, Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 224923955/0300, dále jen Provozovatel.

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.

Na inzertním serveru Zdarma-bazar.cz je zakázána inzerce:
(Tento zákaz platí bez ohledu na Topování.)

 • nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků
 • hubnutí
 • Multilevel (MLM) a provizních systémů
 • Emailingu a jiných bezpracných výdělků
 • prací, jejichž podmínkou je poplatek předem
 • kopírování CD, DVD
 • opakované inzerce stále stejného nového zboží
 • padělků, kopií, napodobenin
 • chip tuningu, powerboxů, diagnostických sad, apod.
 • dokladů, diplomů a technických průkazů
 • pohonných hmot
 • livechatů a práce tanečnice, společnice, konzumentky a hostesky v zahraničí
 • erotických inzerátů
 • půjček, úvěrů a hypoték mimo TOP
 • léků a potravinových doplňků
 • cigaret

3. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, přesunout na další námi provozované inzertní portály, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Zdarma-bazar.cz nebo dobrými mravy.

4. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Zdarma-bazar.cz.

5. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 12 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu.

6. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu.

7. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

8. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

9. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb zdarma-bazar.cz ani za způsob jakým služby Zdarma-bazar.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb zdarma-bazar.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb zdarma-bazar.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

11. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Zdarma-bazar.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby zdarma-bazar.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

12. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

13. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Zdarma-bazar.cz nabízí.

14. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

15. Diskuze a komentáře. Toto je neredigovaná a nemoderovaná diskuse čtenářů serveru Zdarma-bazar.cz. Redakce ani provozovatel serveru zdarma-bazar.cz za obsah jednotlivých příspěvků nenese zodpovědnost. Veškerou trestněprávní odpovědnost jakož i odpovědnost podle dalších právních předpisů nese výhradně autor příspěvku.

16. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.


Ochrana osobních údajů:

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.


Formulář obsahuje chybně vyplněné položky, výpis položek je napsán nad formulářem.